مطب مشاوره لیزر بواسیر زنان  توسط پزشک متخصص خانم با هدف اعطای مشاوره به خانم ها و با سرلوحه قرار دادن صداقت و امانت داری و دوری از درمان های بی نتیجه توانسته است اعتماد مراجعین را کسب نماید.

مسلماً بیمار به دنبال مشاوره ای قابل اعتماد است و مهم ترین ویژگی یک پزشک مشاوره دهنده ، قابل اعتماد بودن ، داشتن تجربه و آگاهی، ودانش کافی میباشد.