انواع توده های کناری ، شامل انواع:
هموروئید خارجی
توده های گوشتی (sentinel pile)
زگیل های تناسلی و اطراف مقعدی
فیبروم ها
انواع زائده های گوناگون و پوستی (skin tag) میباشد.
درمان توده های کناری :
این توده ها را میتوان به راحتی و بدون بیهوشی و کاملا سرپایی توسط لیزر و یا کرایو درمان نمود.
توده های کناری مخرج image