توده های کناری مخرج و ناحیه پرینه

انواع توده های کناری ، شامل انواع:
هموروئید خارجی
توده های گوشتی (sentinel pile)
زگیل های تناسلی و اطراف مقعدی
فیبروم ها
انواع زائده های گوناگون و پوستی (skin tag) میباشد.
درمان توده های کناری :
این توده ها را میتوان به راحتی و بدون بیهوشی و کاملا سرپایی توسط لیزر و یا کرایو درمان نمود.افرادی که قبلا عمل جراحی کرده اند و حالا دچار عود بیماری شده اند ، میتوانند جهت مشاوره درمان مراجعه نمایند.