1 دقیقه خواندن

یبوست :
یبوست علل متعددی دارد.اگر میزان آب مدفوع کمتر از 60% باشد فرد دچار یبوست می باشد. یعنی دفع مدفوع به صورت تکه تکه خشک ، گرد یا باریک است.معمولا مبتلایان از احساس عدم دفع و تخلیه کامل و نفخ شکایت دارند.
درحالت طبیعی بین اعصاب معده و اعصاب روده ها ارتباطی وجود دارد که با وارد شدن غذا به معده پیام عصبی به روده بزرگ منتقل شده و موجب انقباض روده بزرگ و شل شدن دریچه های خروجی مقعد و دفع مدفوع می شود که در افراد مبتلا به یبوست این واکنش کاهش می یابد.

یبوست یکی از علائم بیماری های روده تحریک پذیر یا سوهضم عصبی میباشد.معمولا همراه با یبوست بیماران از احساس عدم دفع و تخلیه کامل و نفخ شکم شکاینت دارند.

با گذشت سن به دلیل کاهش حرکات دودی روده ها فرد دچار یبوست و کاهش احساس دفع میشود که مصرف فیبر ضروری می باشد.

فیبرهای غذایی بخش های از رژِیم غذایی می باشند که در معده و روده های کوچک تجزیه نشده و بود من تغییر وارد روده بزرگ میشوند.

فیبر شامل ماده اسکلتی گیاهان ، یعنی قسمت های سفت ساقه ها ، تخم ها ، برگ ها میشود.

غلات و فرآورده های آن ها ، سبزی های برگی و ریشه ای و میوه ها همه حاوی فیبر هستند.

مصرف فیبر غذایی احتمال ابتلا به بواسیر و احتمال وقوع سرطان روده را کم میکند.